Hỏi đápLớp 12Tài liệu Học Tập

Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay?

Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Những thành tựu trong quyền làm chủ của nhân dân

Quyền làm chủ của nhân dân đã đạt được những thành tựu như sau:

Những thành tựu trong quyền làm chủ của nhân dân
Những thành tựu trong quyền làm chủ của nhân dân
 • Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã đem lại thành quả cho những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, vì những chủ trương đường lối của Đảng là do những đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đảng biết lắng nghe những đóng góp đó.
 • Công tác tư tưởng thì Đảng đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền và vận động quần chúng. Công tác này đã đem lại thành quả giữ vững ổn đinh chính trị, người dân hiểu hơn về các chủ trương đường lối cảu Đảng và Nhà nước, nhân dân tham gia bàn bạc đóng góp ý kiến từ đó được toàn thể nhân dân đồng tình và ủng hộ.
 • Phát huy dân chủ đã thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát những người đứng đầu cấp ủy, Đảng, Nhà nước. Công tác này được đổi mới và đạt được nhiều thành quả quan trọng.
 • Thực hành dân chủ thông qua các quan hệ trong nội bộ Đảng. Đảng phải gương mẫu thực hành dân chủ không chỉ trong các hoạt động của Đảng, mà cả trong quan hệ nội bộ đảng mà chủ yếu là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mặt ưu điểm của thực hành dân chủ trong quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong nội bộ đảng thể hiện: Sau khi có nghị quyết Đại hội và các hội nghị Trung ương, các cấp dưới thực hiện việc cụ thể hóa nhanh, gọn hơn trước;
 • Nhìn chung các cấp ủy đảng đã thể hiện sự chủ động, năng động cao hơn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống; Các cấp ủy đảng đã coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết để báo cáo lên cấp trên; Cấp trên đã chịu khó lắng nghe các ý kiến đóng góp của cấp dưới; cấp dưới đã mạnh dạn đóng góp ý kiến phê bình, xây dựng với cấp trên; Cùng với việc kiểm tra từ trên xuống, đã bắt đầu có sự kiểm tra từ dưới lên; Khắc phục được một bước tình trạng cấp trên quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, dọa nạt cấp dưới, đồng thời khắc phục được phần nào tình trạng cấp dưới hối lộ, nịnh bợ cấp trên.
 • Nhà nước thực hiện những hoạt động để nhân dân nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nắm bắt được những hoạt động hành chính liên quan,…. Khi dân biết thì dân còn được bàn bạc nhiều công tác quan trọng như những dự án, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dân cư,…
 • Quan hệ giữa nhà nước và nhân dân có nhiều tiến bộ thể hiện đúng nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước đổi mới tổ chức, hoạt động phát huy được quyền làm chủ của nhân dân ở mọi mặt.
 • Nhà nước còn phát huy được lực lượng, sức mạnh của nhân dân sau khi dân chủ được thực thi. Lực lượng, sức mạnh của nhân dân được tổng hợp thể hiện trong những công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội cho chính nhân dân.
 • Qua những hoạt động dân chủ thì nhân dân cũng dần cảm nhận được bầu không khí dân chủ hơn, cởi mở hơn trong xã hội, nhân dân càng làm tốt trong trách vai trò của mình hơn khi tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, nhà nước và chính quyền, thể hiện tốt vai trò giám sát cơ quan nhà nước.

Dẫn chứng:

Bạn đang xem: Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay?

Người dân trực tiếp thực hiện, hành động, làm việc, đưa chủ trương, nghị định, chính sách, pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, bảo đảm hiệu quả. Trong đó, cán bộ, đảng viên trước hết làm tốt vai trò là một công dân với tinh thần là hạt nhân, đi đầu trong tổ chức, triển khai, thực hiện. Toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước. Vì thế, năm 2021, số tội phạm về trật tự xã hội giảm 5.332 vụ (giảm 11,33%); tai nạn giao thông giảm 3.491 vụ (giảm 23,31%) so với năm 2020… Bên cạnh đó, Nhân dân thực hiện quyền con người, quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dù trong hoàn cảnh đại dịch phức tạp, cử tri cả nước đã nâng cao tinh thần trách nhiệm với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bầu cử (đạt 99,60%).

Trong những năm qua, thông qua cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện gián tiếp, vai trò “kiểm tra, giám sát” của Nhân dân đã thật sự phát huy hiệu quả cao trong công tác phát hiện, xử lý các vi phạm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ tạo mọi điều kiện cho việc giám sát của Nhân dân đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND các cấp, ý kiến kiến nghị của cử tri và tình hình hoạt động của các đại biểu HĐND; việc thu, chi ngân sách, quyết toán các công trình xây dựng do Nhân dân đóng góp…

Những năm gần đây, dưới sự giám sát của Nhân dân, chất lượng các công trình được nâng cao, đồng thời hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Hiệu quả càng thấy rõ khi sự giám sát được thực hiện qua nhiều hình thức, tổ chức khác nhau; từ khâu bắt đầu đến quá trình thi công rồi bàn giao đưa vào sử dụng các công trình dân sinh như đường giao thông, chợ, nhà văn hóa…

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thời kỳ mới
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thời kỳ mới

Thực tế từ khi Đảng ta ra đời đến nay, Nhân dân đã được thụ hưởng hầu như tất cả những thành quả của cách mạng. Đó là những thành quả về vật chất và tinh thần mà trước hết là quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, gắn liền với quá trình mở rộng, tăng cường, phát huy quyền làm chủ, quyền con người. Đặc biệt, quyền được đảm bảo an sinh xã hội của người dân không những đã được hiến định tại Điều 34, Điều 59 Hiến pháp năm 2013, mà còn thể hiện ở thực tiễn kết quả xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói, giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.

Kết quả trên rất có ý nghĩa, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, với chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, Việt Nam trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường mới.

Những hạn chế trong quyền làm chủ của người dân

Những mặt hạn chế trong công tác dân làm chủ hiện nay:

 • Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sự thuyết phục, chưa thực tế và linh hoạt. Các thông tin cần thiết để dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra thì chưa được triển khai triệt để. Vẫn tồn tại ít nhiều tình trạng nói nhiều, làm ít, nói nhưng không làm.
 • Trong công tác tổ chức cán bộ, còn chậm chưa được đổi mới, chưa lắng nghe ý kiến của nhân dân về tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp, đánh giá cán bộ. Chưa thực hành dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ. Chưa minh bạch những khâu trong công tác cán bộ để nhân dân thực hiện, theo dõi, giám sát và triển khai.
 • Công tác kiểm tra giám sát của chính Đảng, Nhà nước còn hạn chế khi mà phần lớn những vụ việc tham nhũng, tiêu cực đều cho nhân dân phát hiện tố cáo, báo chí nêu.
 • Còn xuất hiện tư tưởng độc đoán, gia trưởng, dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật. Những tư tưởng này khiến cho việc thực hiện dân chủ trì trệ không hiệu quả.
 • Nhà nước còn chậm khi thể chế hóa những chủ trương của Đảng về dân chủ thành pháp luật, quy chế, nên các chủ trương đi vào đời sống nhân dân còn chậm. Khiến cho nhân dân nắm bắt chậm những thông tin về chủ trương của Đảng.
 • Nhận thức về dân chủ trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhân dân còn nhiều hạn chế, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở.
 • Quá trình giải quyết dân chủ, tự do ngôn luận, lắng nghe ý kiến khác biệt, tư duy phản biện trong xã hội với việc giữ vững kỷ luật còn nhiều bất cấp.
Những hạn chế trong quyền làm chủ của người dân
Những hạn chế trong quyền làm chủ của người dân

Dẫn chứng:

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc thực thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” còn một số hạn chế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm chưa thực sự thường xuyên. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện chưa được chú trọng. Một số văn bản pháp luật liên quan đến dân chủ ở cơ sở chậm được xây dựng và hoàn thiện”. Thực hiện phương châm chưa thực sự đi đôi với giữ gìn trật tự, kỷ cương.

Có nơi vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức; ý kiến của Nhân dân chưa thực sự được lắng nghe; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” chưa được thể chế hóa một cách cụ thể, đầy đủ, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội chưa đều… Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng, coi nhẹ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, giải quyết chưa kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…

****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay? do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Tài liệu học tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button