Đọc hiểu văn bản

Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy  (12 câu hỏi, Đề kiểm tra)

Giới thiệu đến các bạn bài viết Soạn bài kiểm tra: Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy  (12 câu hỏi, Đề kiểm tra). Ở đây, chúng tôi sẽ cùng các bạn, tìm hiểu 10 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề: Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

 Đọc hiểu (6 điểm) Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Đọc văn bản sau Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Bạn đang xem: Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy  (12 câu hỏi, Đề kiểm tra)

CỤC NƯỚC ĐÁ VÀ DÒNG CHẢY

Mưa, mưa đá! Một cục nước đá to lông lốc rơi bộp xuống. Thích quá, dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn:

– A! Vui lắm mà! Cục nước đá hòa nhập ngay với chúng tôi.

– Không được. – Cục đá lạnh lùng đáp – các anh đục ngầu bẩn thỉu thế kia, ta – trong trắng to đẹp nhường này, bạn bè hòa nhập với các anh sao được?

Dòng chảy chưa kịp trả lời thì cục nước đá đã buông tiếp những lời đầy kiêu ngạo:

– Bảo cho các anh biết rằng: Biển cả, trời xanh mới là nơi hòa nhập dung thân của ta.

– Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi.

Nói xong dòng chảy cười xòa rồi ào ra sông ra biển. Còn lại một mình buồn thiu, cục nước đá khóc, lúc sau thì tan ướt ở một góc sân.

(Trích 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại, NXB Hồng Đức, trang 144).

Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy
Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Lựa chọn đáp án đúng: Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại/tiểu loại nào ?

 1. Văn bản thơ
 2. Văn bản truyện.
 3. Văn bản thông tin.
 4. Văn bản tản văn.

Câu 2. Dòng nào nêu đúng các sự việc chính trong truyện?

 1. Cục nước đá rơi – Dòng nước rủ nhập vào – Cục nước tan ở góc sân.
 2. Dòng nước chảy qua rủ nhập vào – Cục nước từ chối, tan ở góc sân.
 3. Mưa – Dòng nước chảy qua rủ nhập vào – Cục nước từ chối – Cục nước đá tan.
 4. Mưa – Cục nước đá rơi – Dòng nước rủ nhập vào – Cục nước từ chối – Cục nước khóc, tan ở góc sân.

Câu 3. Xác định tình huống giàu kịch tính của truyện ngụ ngôn trên?

 1. Cục nước đá chuẩn bị tan, được rủ nhập vào một dòng nước.
 2. Dòng nước chảy gần cục nước đá.
 3. Cục nước đá không chịu nhập vàp dòng nước.
 4. Cục nước đá muốn nhập vào biển cả, rừng xanh rộng lớn.

Câu 4. Dòng nào dưới đây là lời độc thoại của nhân vật trong truyện?

 1. Cục đá lạnh lùng đáp.
 2. Biển cả, trời xanh mới là nơi hòa nhập dung thân của ta.
 3. Thích quá, dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn.
 4. Một mình buồn thiu, cục nước đá khóc, lúc sau thì tan ướt ở một góc sân.

Câu 5. Vì sao cục nước đá không muốn hòa nhập vào dòng nước chảy?

 1. Chê dòng nước bẩn thỉu.
 2. Muốn hòa nhập vào biển cả, rừng xanh.
 3. Chế dòng nước bẩn thỉu và tự cho nơi xứng đáng với mình là biển rộng…
 4. Chê dòng nước bẩn thỉu và mong muốn chờ nhập với biển rộng, rừng xanh.

Câu 6. Câu nói của dòng nước “Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi” chứa đựng lời khuyên gì với cục nước đá?

 1. Cảnh báo việc cục nước đá sẽ bị tan chảy.
 2. Không sớm hòa nhập thì sẽ bị tan chảy và không còn tồn tại.
 3. Mong cục nước đá hòa nhập sớm, được ra biển lớn trước khi bị tan chảy.
 4. Hòa nhập sớm thì còn tồn tại và sẽ có cơ hội ra với biển lớn.

Câu 7. Mong muốn hoà nhập ngay với biển cả, rừng xanh của cục nước đá thể hiện điều gì?

 1. Thiếu hiểu biết về quá trình trưởng thành, đạt mục tiêu của mỗi con người.
 2. Quá kiêu căng, hiếu thắng.
 3. Quá tự tin vào năng lực bản thân.
 4. Tất cả đáp án trên.

Câu 8. . Mối quan hệ giữa cục nước đá – dòng chảy thể hiện mối quan hệ nào sau đây?

 1. Quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.
 2. Quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng.
 3. Quan hệ nguyên nhân-kết quả.
 4. Quan hệ giữa cá nhân với cội nguồn.

Câu 9. Cục nước đá trong truyện tượng trưng cho kiểu/hạng người nào trong xã hội?

 1. Kiêu căng, tự phụ.
 2. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, hiếu thắng.
 3. Kiêu ngạo, dễ quên nguồn cội.
 4. Khao khát khám phá, chinh phục.

Câu 10. Bài học ngụ ý được gửi gắm qua câu chuyện trên là:

 1. Không nên sống một mình và chê bai, khinh thường người khác.
 2. Sống hòa đồng, biết thích nghi hoàn cảnh và trân trọng nguồn gốc.
 3. Cần khiêm tốn, chịu khó hòa nhập cuộc sống xung quanh.
 4. Không nên kiêu căng, tự phụ.

Trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 11. Cục nước đá tan ướt ở góc sân có phải kết cục xứng đáng với nó không? Lý giải dựa trên căn cứ từ văn bản đọc. (trả lời 6-8 dòng) (1đ)

Câu 12. Chia sẻ về điều em tâm đắc nhất khi đọc câu chuyện trên. (trả lời 4-6 dòng) (1đ).

 Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Gợi ý trả lời

Phần đọc hiểu 

Lựa chọn đáp án đúng 

Câu 1. B Văn bản truyện.

Câu 2. D Mưa – Cục nước đá rơi – Dòng nước rủ nhập vào – Cục nước từ chối – Cục nước khóc, tan ở góc sân.

Câu 3. A Cục nước đá chuẩn bị tan, được rủ nhập vào một dòng nước.

Câu 4. C Thích quá, dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn.

Câu 5. C Chế dòng nước bẩn thỉu và tự cho nơi xứng đáng với mình là biển rộng…

Câu 6. D Hòa nhập sớm thì còn tồn tại và sẽ có cơ hội ra với biển lớn.

Câu 7. A  Thiếu hiểu biết về quá trình trưởng thành, đạt mục tiêu của mỗi con người.

Câu 8. B Quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng.

Câu 9. C Kiêu ngạo, dễ quên nguồn cội.

Câu 10. B Sống hòa đồng, biết thích nghi hoàn cảnh và trân trọng nguồn gốc.

 Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Trả lời câu hỏi: Cục nước đá và dòng chảy ; Cục nước đá và dòng chảy trắc nghiệm ; Đọc hiểu cục nước đá và dòng chảy ; trắc nghiệm cục nước đá và dòng chảy

Câu 11.

Kết cục có xứng đáng:

– HS kết nối với các sự việc, chi tiết để lý giải (cục nước không chịu hòa nhập dòng nước, chê, từ chối…, muốn được ra biển cả…).

– Nhận xét hậu quả đến với cục nước đá từ những chi tiết trên (hợp lý/không hợp lý…).

– Liên kết các thông tin trên để trả lời/thể hiện ý kiến cá nhân cho mạnh lạc.

Câu 12.  

Chia sẻ về điều tâm đắc: HS tự lựa chọn, cảm nhận theo quan điểm cá nhân

– Bài học về sự thích nghi, hòa nhập.

– Bài học về thói kiêu căng, khinh thường người khác.

– Bài học về nguồn cội, về kỹ năng làm việc nhóm..

THPT Lý Thường Kiệt

Đăng bởi: Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chuyên mục: Đọc hiểu văn bản

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button