Hỏi đápLớp 12Tài liệu Học Tập

Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh đã được Hội sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào?

Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh đã được Hội sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh đã được Hội sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào?

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đã thông qua Nghị quyết về công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 – 2013. Nhằm cụ thể hoá và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của hội viên, sinh viên và các cấp Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” trong nhiệm kỳ VIII.

Mục đích, yêu cầu của cuộc vận động

Phát động trong hội viên, sinh viên, các cơ sở Hội cuộc vận động xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, văn hóa, an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và đáp ứng yêu cầu của xã hội; cuộc vận động tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.

Bạn đang xem: Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh đã được Hội sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào?

Các cơ sở Hội chủ động triển khai cuộc vận động sâu, rộng, thiết thực trong toàn thể hội viên, sinh viên, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn trên cơ sở hướng dẫn khung tiêu chí của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Mục đích, yêu cầu của cuộc vận động
Mục đích, yêu cầu của cuộc vận động

Chỉ tiêu cơ bản

 • 100% Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.
 • Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 50% Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

Các tiêu chí đánh giá “Tập thể thân thiện, lành mạnh”

Tiêu chí về môi trường xanh – sạch – đẹp

 • Mỗi cấp Chi hội, liên chi hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường đăng ký đảm nhận 1 công trình, phần việc làm đẹp cảnh quan góp phần xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp, mỗi Hội Sinh viên cấp trường đảm nhận 01 công trình làm đẹp cảnh quan, môi trường của trường.
 • Chi hội theo lớp học: giữ gìn lớp học sạch sẽ, gọn gàng.
 • Chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm theo khu Ký túc xá, nhà trọ: phòng ở phải sạch sẽ, gòn gàng.

Tiêu chí về môi trường sinh hoạt học thuật sôi nổi

 • Hội Sinh viên trường mỗi năm học tổ chức ít nhất 01 cuộc thi về văn hóa, xã hội, lịch sử
 • Chi hội theo lớp học: 50% học phần được tổ chức thảo luận.
 • Liên chi hội mỗi năm tổ chức được 02 buổi hội thảo chuyên đề về ngành học.

Tiêu chí Gắn kết với thực tiễn đời sống

 • Hàng năm các Chi hội, liên chi hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho hội viên, sinh viên ít nhất 01 lần được tham gia tham quan, thực tế tại các địa điểm liên quan đến ngành học hoặc các khu di tích lịch sử, làng nghề.
 • Hội Sinh viên trường ít nhất mỗi năm học tổ chức được 01 đội sinh viên tình nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng khó khăn.

Tiêu chí về môi trường giáo dục không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

 • Hội Sinh viên trường, Liên chi hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường mỗi năm học tổ chức ít nhất 01 hoạt động thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý, các hình thức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý trong năm học.
 • Hội Sinh viên trường, Liên chi hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường không có hội viên, sinh viên bị phát hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
 • 100% hội viên, sinh viên trong chi hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Tiêu chí về Vui chơi, giải trí lành mạnh

Hội Sinh viên các trường, Liên chi hội thành lập và duy trì, phát huy hoạt động ít nhất 01 câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ học thuật.

Nhân dịp các ngày lễ lớn của Nhà nước, Đảng, Đoàn của trường hoặc ngành đào tạo, mỗi chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, Liên chi hội, Hội Sinh viên các trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng. Hội Sinh viên các trường hai năm 01 lần tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe” theo kế hoạch liên ngành giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục – Thể thao ban hành.

Tiêu chí về Vui chơi, giải trí lành mạnh
Tiêu chí về Vui chơi, giải trí lành mạnh

* Lưu ý: Để đạt được danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”:

 • Đối với chi hội: 50% hội viên, sinh viên đăng ký và tham gia đầy đủ các nội dung trên; 50% hội viên, sinh viên đăng ký và 30% đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.
 • Đối với liên chi hội: Thực hiện tốt các nội dung trên và 50% chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
 • Đối với Hội Sinh viên cấp trường: Thực hiện tốt các nội dung trên và có 30% các liên chi hội, các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

Phương pháp đánh giá, xét chọn tập thể thân thiện, lành mạnh

Phương pháp đánh giá, xét chọn

Hội Sinh viên các cấp căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn “Tập thể thân thiện, lành mạnh” của đơn vị; tổ chức công nhận danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” đối với các tổ chức Hội trực thuộc đăng ký và đạt được những tiêu chuẩn của đơn vị đề ra.

Các bước xét chọn

 • Hội sinh viên các tỉnh, thành phố, các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước triển khai cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” tới toàn thể hội viên, sinh viên trong dịp khai giảng năm học mới.
 • Cuối mỗi năm học, Liên chi hội, Hội Sinh viên các trường tiến hành bình xét danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” theo tiêu chí.
 • Các Liên chi hội bình chọn những chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” tiêu biểu về Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng để xét chọn danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp trường (Đối với các câu lạc bộ, đội, nhóm không trực thuộc các Liên chi hội thì đăng ký và gửi hồ sơ trực tiếp lên Hội Sinh viên trường) Hội Sinh viên trường tiến hành họp xét công bố và tuyên dương danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp trường. Số lượng khen thưởng không quá 10% tổng số chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm của trường.
 • Hội Sinh viên trường bình chọn 01 “Tập thể thân thiện, lành mạnh” tiêu biểu gửi lên Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố để tổng hợp và xét chọn các tập thể rồi gửi hồ sơ đề nghị theo số lượng được Trung ương Hội Sinh viên phân bổ (đối với những tỉnh, thành phố có tổ chức Hội sinh viên Việt Nam) hoặc gửi lên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (đối với những tỉnh, thành phố chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam) để tổng hợp hồ sơ xét chọn danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
 • Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thành lập Hội đồng xét trao danh hiệu. Trên cơ sở báo cáo thành tích (có xác nhận của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường) thực hiện cuộc vận động của các cơ sở Hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét chọn Hội Sinh viên các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện,lành mạnh” cấp toàn quốc. Số lượng khen thưởng không quá 20% tổng số các trường có Hội Sinh viên trên toàn quốc.
Các bước xét chọn
Các bước xét chọn

Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng

 • Danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp liên chi Hội, Hội Sinh viên trường do BCH Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận và Giấy khen.
 • Danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” do BCH Hội Sinh viên tỉnh, thành phố công nhận và tặng giấy khen.
 • Danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” toàn quốc do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận, cấp Giấy chứng nhận và Bằng khen.

Tổ chức thực hiện

Cấp Trung ương

 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tạo cơ chế để các cơ sở Hội triển khai thực hiện cuộc vận động.
 • Tăng cường chỉ đạo theo vùng miền, theo khối ngành; lựa chọn một số đơn vị để chỉ đạo điểm triển khai thực hiện cuộc vận động.
 • Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động; tổ chức nghiên cứu chuyên đề, sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết thực hiện cuộc vận động.

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc

 • Cụ thể hoá cuộc vận động trên cơ sở thực tiễn phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
 • Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ Hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động; tổ chức sơ kết định kỳ theo năm học.

Đây là hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 – 2013. Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo cấp uỷ, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt hướng dẫn này.

*****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh đã được Hội sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào? do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Tài liệu học tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button