Lớp 12Hỏi đápTài liệu Học Tập

Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập từ?

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập từ? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập từ?

Câu hỏi: Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập từ?

A. Một số thanh niên tích cực trong hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Bạn đang xem: Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập từ?

B. Các cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam Kì và Bắc Kì

C. Những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt

D. Những người giác ngộ cộng sản trong Việt Nam quốc dân Đảng

Đáp án đúng: C. Những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt

Giải thích: Do chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tác động đến sự thắng thế của xu hướng cách mạng trong nội bộ Tân Việt cách mạng đảng. Một bộ phận đảng viên sau đó đã chuyển sang hoạt động cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, những bộ phận còn lại tích cực vận động thành lập một Đảng Cộng sản.

Tháng 9 năm 1929, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng sa vào tay giặc Pháp. Đứng trước nguy cơ “trào lưu cộng sản đang dâng cao khắp toàn cầu: Xô viết Nga kiến thiết vững mạnh, Xô viết Tàu đang có cơ sở ở Bắc Bình. Công cuộc cộng sản vận động phát triển mạnh ở các nước như Pháp, Ấn Độ, Xiêm. Ở Đông Dương xu hướng cộng sản đang đâm chồi nảy lộc”, trong khi đó người dẫn đạo của Tân Việt ngày càng sa vào hoạt động quốc gia cải lương dẫn đến quần chúng, đảng viên chịu ảnh hưởng, đi sai đường lối của Đệ tam Quốc tế, việc thương lượng với hai bộ phận cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản chi bộ) để đồng nhất cách mạng đã tiến hành khá nhiều lần nhưng không thành.

Đứng trước tình hình đó, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mạng đảng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng,thợ thuyền, dân cày, binh lính, học sinh, phụ nữ, thanh niên và tất cả lao khổ Đông Dương biết rằng chính thức lập ra “Đông Dương Cộng sản Liên đoàn” và hãy gia nhập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và kể từ nay trở đi Tân Việt Cách mạng Đảng không còn một đoàn thể chân chính nên sự hiệu triệu của những người dẫn đầu tổ chức này coi như vô giá trị không đáng tin, đừng nghe lời họ mà đi lầm đường.

Tuyên đạt chỉ rõ: Đông Dương Cộng sản Liên đoàn lấy chủ nghĩa cộng sản làm nền móng, lấy công, nông, binh liên hiệp làm đối tượng vận động cách mạng để thực hành cách mạng cộng sản trong xứ Đông Dương, làm cho xứ sở của chúng ta hoàn toàn độc lập, xóa bỏ nạn người bóc lột người, xây dựng chế độ Công- Nông chuyên chính tiến lên cộng sản chủ nghĩa trong toàn xứ Đông Dương. Từ đó, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ra đời từ tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng.

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là gì?

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập ngày 1/1/1930 với địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Kỳ. Ba tổ chức cách mạng mang tính chất cộng sản song song tồn tại. Mặc dù có chung một mục tiêu cách mạng nhưng đã nảy sinh tình trạng giành ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân.

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Hoàn cảnh ra đời của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Những biến đổi nội bộ trong nước đầu thế kỉ 30 đã mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của phong trào cách mạng. Sự thuận lợi của tình hình trong nước đã tạo điều kiện cho các tổ chức cộng sản ra đời. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng là ba đảng lớn được hình thành vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước. Sau khi ba tổ chức Đảng cộng sản được thành lập đã cùng nhau phát triển và dẫn dắt phong trào cách mạng Việt Nam chống thực dân xâm lược. Kể từ đó, phong trào cách mạng Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn với tiền thân là tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập từ năm 1925. Hoạt động của Đảng huy động và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác lênin đề ra mục tiêu đấu tranh lâu dài cho nhân dân, đó là đấu tranh giành quyền lợi cho nhân dân và âm thầm xây dựng lực lượng chống quân xâm lược.

Sau thời gian dài hoạt động, nội bộ tổ chức đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau với lý tưởng riêng nên đang nung nấu chờ thay đổi. Một bộ phận sau đó đã chuyển hẳn sang hoạt động bên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, có đồng chí Trần Phú. Số thành viên còn lại tìm cách để biến tổ chức Tân Việt này thành một tổ chức cộng sản.

Trong lúc đó thì nguyên đồng chí Tổng bí thư Tân Việt là Duy Anh lại muốn thành lập Liên Hiệp Quốc Dân. Điều này khiến cho nội bộ của đảng Tân Việt bị lủng củng và xảy ra tranh cãi việc này dẫn đến tổ chức cổng sản Việt Nam có gay cơ bị chia rẽ. Phần đông các thành viên đều ủng hộ việc chuyển đảng sang đảng cộng sản đúng nghĩa.

Khi đó, đồng chí Đào Duy Anh lại có chủ trương muốn thành lập nên Liên hiệp Quốc dân. Nội bộ của đảng Tân Việt bị chia rẽ rõ rệt giữa ý muốn lập Liên hiệp Quốc dân và chuyển thành tổ chức cộng sản.

Diễn biến quá trình ra đời của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn

Qua nhiều ngày tháng nung nấu ý chí, cuối cùng các ủy viên trung ương đảng Tân Việt đã đưa ra quyết định sẽ thực hiện việc chuyển đổi đảng cộng sản. Hội nghị bao gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đình Đoàn, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Văn Tạo, Tú Kiên, Ngô Đức Đệ,…

Quá trình ra đời của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn
Quá trình ra đời của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn

Sau nhiều cuộc họp cuối cùng các đồng chí đã đi đến thống nhất thành lập đảng cộng sản từ Tân Việt. Vào tháng 9/1929, các đồng chí đại biểu của Tân Việt đã ra thông báo chính thức ra đời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Kế hoạch chính thức thành lập Đảng dự kiến vào tháng 1/1930. Chính dựa vào cơ sở chi bộ này, vào ngày 1/1/1930 tổ chức này được thành lập.

Địa bàn hoạt động của tổ chức chủ yếu ở vùng Bắc Trung Kỳ, vẫn kết nối với các đồng chí yêu nước ở vùng miền khác để thúc đẩy phong trào giải phóng đất nước. Tổ chức hoạt động mạnh mẽ và không ngừng phát triển, góp nhiều công lao cho sự thành công của cách mạng về sau.

Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn

Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ra đời là một bước tiến của cách mạng Việt Nam. Khị ra đời, tổ chức cộng sản này đã đề ra những mục tiêu hoạt động lâu dài và trước mắt rất cụ thể. Đông Dương cộng sản Liên Đoàn đề ra đường lối cách mạng lâu dài cho con đường Cách mạng Việt Nam, đó là xây dựng được cơ sử chi bộ của Liên Đoàn, cải tổ đảng đoàn thể thành viên chân chính, muốn cống hiến sức mình cho cách mạng.

Ngoài việc phát triển lực lượng cách mạng ngày một lớn mạnh thêm, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn còn tích cực đẩy mạnh việc vận động và lôi kéo quần chúng nhân dân đấu tranh vì cách mạng theo con đường của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn để đánh đổ đế quốc, thoát khỏi ách áp bức, bóc lột tàn nhẫn của chế độ Thực dân.

Song song việc thực hiện mục tiêu đánh đuổi đế quốc, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn cũng tích cực kêu gọi thành viên của các tổ chức cách mạng khác trong cả nước hợp nhất, thống nhất thành một tổ chức cách mạng để hợp sức, đoàn kết tạo ra sức mạnh chống lại sự tàn bạo, và lực lượng đế quốc lớn mạnh đang xâm chiếm nước ta.

Việc phát triển lực lượng cách mạng của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được chú trọng đối với tất cả đối tượng. Từ việc lôi kéo các thành viên của Tân Việt Cách mạng Đảng, cho đến tuyên truyền đường lối cách mạng cho học sinh, sinh viên, nông dân, tri thức. Với mục tiêu hướng đến là tất cả mọi người cùng đồng lòng, nhất trí tạo nên sức mạnh to lớn có thể đánh đổ phong kiến, đuổi bọn thực dân mang lại cuộc sống ấm no cho dân tộc.

Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn
Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn

Các cuộc họp thường niên của Đảng cũng thường xuyên được tổ chức để bầu ra người lãnh đạo tối cao của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Đồng thời xem xét, kiểm điểm những thành viên còn nhiều khuyết điểm và động viên phát huy tinh thần của những thành viên ưu tú, nổi bật trong hàng ngũ của lực lượng cách mạng.

Sự hợp nhất ba tổ chức hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giai đoạn từ ngày 6/1 tới 2/1930, các đồng chí cộng sản đã tiến hành mở Hội nghị họp tại Cửu Long dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Mục đích hội nghị là thống nhất các Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để thành lập Đảng duy nhất lãnh đạo phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, tránh sự chia rẽ hay tranh giành ảnh hưởng trong công chúng.

Đảng mới sau khi hợp nhất sẽ có tên là Đảng Cộng Sản Việt nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng. Đưa điều lệ thống nhất hoạt động rõ ràng với những điều cụ thể. Vận động hàng ngũ Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phản đế đồng minh hoạt động sôi nổi hơn.

Hai đảng Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng đã đi đến thống nhất với nhau thành tổ chức duy nhất. Chỉ còn lại Đông Dương Cộng sản liên đoàn vẫn chưa hợp nhất được mà hoạt động riêng rẽ. Ban lãnh đạo Đảng cảm nhận sự cần thiết phải liên hệ với hai tổ chức kia để cùng thống nhất về một Đảng duy nhất.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng hiểu muốn phong trào cách mạnh có sức mạnh vững chắc to lớn thì các tổ chức Đảng phải hợp thành một thì mới khiến quần chúng nhất nhất ủng hộ và làm theo. Sau đó, Hội nghị đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều Đảng viên cốt cán.

Quyết định thống nhất đồng ý cho Đông Dương Cộng sản liên đoàn nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào 24/2/1930, Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu cùng Ban chấp hành trung ương lâm thời là Hạ Bá Cang, Phạm Hữu Lầu quyết định chấp nhận Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể đó, ba tổ chức cộng sản đã chính thức hình thành nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là dấu mốc vô cùng quan trọng để lãnh đạo phong trào cách mạng cứu nước dành nhiều thắng lợi về sau.

*****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập từ? do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Tài liệu học tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button