Tài liệu Học Tập

Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Mời các…

Read More »

Vì sao cạnh tranh không bị thủ tiêu trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Vì sao cạnh tranh không bị thủ tiêu trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền? Mời các em cùng…

Read More »

Những nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện bản chất?

Những nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện bản chất? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu…

Read More »

Ai đã khẳng định thắng lợi hay thất bại của chiến tranh đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế?

Ai đã khẳng định thắng lợi hay thất bại của chiến tranh đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế?…

Read More »

Ai đã khẳng định: “Không có gì phụ thuộc vào kinh tế tiên quyết hơn là chính quân đội và hạm đội”?

Ai đã khẳng định: “Không có gì phụ thuộc vào kinh tế tiên quyết hơn là chính quân đội và…

Read More »

Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay?

Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chỉ ra những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người…

Read More »

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là?

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là? Mời các em cùng thầy…

Read More »

Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là?

Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung…

Read More »

Hướng chủ yếu trong phát triển ngành dịch vụ ở đồng bằng sông Hồng là?

Hướng chủ yếu trong phát triển ngành dịch vụ ở đồng bằng sông Hồng là? Mời các em cùng thầy…

Read More »

Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng ở nước nào?

Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng ở nước nào? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả…

Read More »
Back to top button