Tài liệu Học TậpHỏi đápLớp 12

Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?

Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?

Câu hỏi: Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?

A. Có nguồn gốc trực tiếp giống nhau

Bạn đang xem: Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?

B. Có vai trò quan trọng như nhau

C. Đều là tăng quy mô tư bản cá biệt

D. Đều là tăng quy mô tư bản xã hội

Đáp án đúng: C. Đều là tăng quy mô tư bản cá biệt

Tập trung tư bản là gì?

Khái niệm

Tập trung tư bản được hiểu cơ bản chính là sự tăng lên về quy mô của tư bản cá biệt thông qua phương thức tiến hành hợp nhất những chủ thể là những nhà tư bản cá biệt trong trong xã hội thành những nhà tư bản khác và những nhà tư bản này sẽ có quy mô lớn hơn.

Ta nhận thấy rằng, hiện nay, ở rong quá trình hoạt động sản xuất của tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư bản cá biệt cũng có sự tăng lên rõ ràng nhờ vào hoạt động của tập trung tư bản và tích tụ tư bản.

Trong quá trình hình thành tập trung tư bản, cạnh tranh và đối kháng giữa các chủ thể cũng được coi là những đòn bẩy lớn nhất giúp thúc đẩy sự hình thành của tập trung tư bản. Bởi vì trên thực tế thì quá trình cạnh tranh cũng sẽ giúp tạo nên sự liên kết và sáp nhập giữa các chủ thể là những những nhà tư bản cá biệt.

Vai trò của tập trung tư bản?

Bởi vì có tập trung tư bản mà các chủ thể có thể tổ chức được một cách rộng lớn những lao động hợp tác, tập trung tư bản biến quá trình sản xuất rời rạc, thủ công thành quá trình sản xuất có sự phối hợp theo quy mô lớn và chúng sẽ được xếp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn và sẽ sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Tập trung tư bản sẽ dẫn đến sự thay đổi về lượng của tư bản, tập trung tư bản còn làm cho tư bản có một chất lượng mới, làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản sẽ có thể tăng lên. Nhờ đó năng suất lao động của con người cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, tập trung tư bản cũng đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của quá trình tích luỹ tư bản.

Ta nhận thấy rằng, quá trình tích tụ và tập trung tư bản trong giai đoạn hiện nay cũng ngày càng tăng, cũng chính bởi vì thế, nền sản xuất tập trung tư bản cũng ngày càng trở thành nền sản xuất xã hội hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản cũng ngày càng trở nên sâu sắc thêm.

Tích tụ tư bản là gì?

Ta hiểu tích tụ tư bản chính là việc mở rộng ứng dụng khoa học, kỹ thuật của những chủ thể là các nhà tư bản cá biệt, một mặt của quá trình tích tụ tư bản là nhằm mục đích làm tăng lên giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa và mặt khác là tích tụ tư bản giúp tạo ra những khả năng thực hiện cho tích lũy cơ bản.

Nếu như tập trung cơ bản được hiểu là tập trung các chủ thể những nhà tư bản cá biệt thành một nhà tư bản mới có quy mô rộng lớn hơn thì ta có thể hiểu tích tụ tư bản chính là việc tăng quy mô tư bản của những nhà tư bản cá biệt thông qua việc tư bản hóa giá trị thặng dư cho một xí nghiệp cụ thể nào đó trên thực tế.

So sánh giữa tích tụ và tập trung tư bản

Điểm giống nhau

Đều làm tăng quy mô của tư bản cá biệt.

Điểm khác nhau

Trên thực tế, ta nhận thấy, trong quá trình khi thực hiện nghiên cứu về vấn đề tập trung tư bản và tích tụ tư bản thì rất nhiều người thường sẽ bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm tập trung tư bản và tích tụ tư bản này. Điều này xảy ra cũng rất dễ hiểu bởi giữa tập trung tư bản và tích tụ tư bản sẽ có nhiều những điểm chung cụ thể đó là tập trung tư bản và tích tụ tư bản đều làm gia tăng quy mô, chất lượng của nhà tư bản cá biệt.

Tuy nhiên, tập trung tư bản và tích tụ tư bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nên tập trung tư bản và tích tụ tư bản cũng sẽ có những đặc điểm riêng biệt sau đây:

Khác biệt thứ nhất:

  • Nguồn để tạo nên tích tụ tư bản đó chính là giá trị thặng dư, cũng chính bởi vì thế mà quá trình tích tụ tư bản làm tăng quy mô của các chủ thể là những nhà tư bản cá biệt, bên cạnh đó thì từ đó nó cũng sẽ làm tăng quy mô của tư bản xã hội.
  • Còn đối với tập trung tư bản thì nguồn để hình thành tập trung tư bản đó lại là những chủ thể là các nhà tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội, từ việc tập trung các chủ thể là những nhà tư bản có sẵn trong xã hội sẽ hình thành một nhà tư bản mới có quy mô lớn hơn so với nhà tư bản cũ. Vì vậy, việc tập trung tư bản thực chất sẽ chỉ là tăng quy mô tư bản cá biệt chứ việc tập trung tư bản sẽ không làm tăng quy mô của tư bản xã hội.

Khác biệt thứ hai:

  • Tích tụ tư bản sẽ phản ánh trực tiếp và đồng thời tích tụ tư bản cũng chính là sợi dây liên kết giữa giai cấp tư sản và tầng lớp lao động trong xã hội. Trong đó giai cấp tư sản sẽ bóc lột, sử dụng sức lực của các chủ thể là những người lao động để từ đó có thể làm tăng quy mô, chất lượng tư bản cá biệt.
  • Còn tập trung tư bản thì sẽ phản ánh quan hệ cạnh tranh bên trong giữa các giai cấp tư sản với nhau bởi vì thực chất thì ta thấy được rằng, bản chất hình thành của tập trung tư bản đó là từ sự xuất hiện có sẵn của các chủ thể là những nhà tư bản trong xã hội. Bên cạnh đó thì ta cũng nhận thấy rằng, tập trung tư bản cũng có tác động cụ thể đến mối quan hệ giữa giai cấp tư sản và lao động thông qua hoạt động của từng chủ thể là những nhà tư sản cá biệt.

Mối liên hệ giữa tập trung tư bản và tích tụ tư bản

Tuy tập trung tư bản và tích tụ tư bản có những điểm khác biệt nhau giữa nguồn gốc hình thành cũng như phản ánh những mối quan hệ khác nhau trong xã hội nhưng trên thực tế, ta nhận thấy rằng, tích tụ tư bản và tập trung tư bản luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Tích tụ tư bản thì sẽ làm tăng lên quy mô, số lượng của từng chủ thể là những nhà tư bản cá biệt trong xã hội, cũng chính vì vậy mà quá trình cạnh tranh giữa các chủ thể là những nhà tư bản cá biệt cũng sẽ có sự diễn ra gay gắt hơn, từ đó thì tích tụ tư bản sẽ giúp thúc đẩy quá trình dẫn đến tập trung tư bản diễn ra một cách nhanh chóng hơn.

Ngược lại, tập trung tư bản thì cũng được coi là động lực thúc đẩy cho quá trình cạnh tranh trong tích tụ tư bản diễn ra nhanh chóng và gay gắt hơn, tăng cường đối với sự bóc lột giá trị thặng dư.

Sự tác động qua lại này giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản xảy ra trên thực tế thì đã làm cho việc tích lũy tư bản diễn ra mạnh mẽ và có sự nhanh chóng hơn. Tập trung tư bản trong giai đoạn hiện nay, có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy cạnh tranh, tăng quy mô của các chủ thể là những nhà tư bản cá biệt, nhờ vào tập trung tư bản mà các chủ thể là những nhà tư bản cá biệt sẽ có thể xây dựng được các xí nghiệp với quy mô rộng lớn, sử dụng được các loại máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại.

Vấn đề tích tụ và tập trung tư bản ở Việt Nam hiện nay

Việc đề cập đến tình hình đất nước, các nhiệm vụ, đặc điểm của nền kinh tế, hình thức sở hữu cũng như cơ cấu nền kinh tế và vai trò có tác dụng giúp chúng ta nhận thức rõ về vấn đề tích tụ và tập trung tư bản đối với đất nước ta hiện nay. Tư bản chính là vốn, được đầu vào trong sản xuất. Tích tụ và tập trung tư bản thực chất là tích tụ và tập trung vốn vào trong sản xuất. Rõ ràng đất nước ta với những đặc điểm như trên, cùng với nó là quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì vấn đề tích tụ và tập trung tư bản vốn là một trong những vấn đề cơ bản để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế.

Đối Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhiệm vụ kinh tế cơ bản như: phát triển lực lượng sản xuất, coi công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ cũng tồn tại ba hình thức sở hữu là: sở hưu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, mỗi loại hình sở hữu lại có nhiều hình thức sở hữu ở nhiều mức độ khác nhau.

Vốn là một nhân tố đầu vào không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế. Thiếu vốn, nền kinh tế không thể tăng trưởng được. Vì vậy, để nền kinh tế tăng trưởng cao thì nhu cầu về vốn càng lớn và đòi hỏi phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó. Vốn không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và vùng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam rất cần nguồn tư bản ( vốn) những hình thức vốn, đặc biệt của nó đối với sự phát triển của kinh tế đất nước.

*****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Tài liệu học tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button