Hỏi đápLớp 12Tài liệu Học Tập

Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là?

Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là?

Câu hỏi: Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là?

A. kết cấu hạ tầng.

Bạn đang xem: Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là?

B. cơ cấu kinh tế.

C. đội ngũ nhân công.

D. kiến trúc thượng tầng.

Đáp án: B. cơ cấu kinh tế.

Tư liệu lao động là gì?

Tư liệu lao động là khái niệm đặc trưng trong Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Hiểu một cách đơn giản, đây là một dụng cụ hay hệ thống một số dụng cụ được con người sử dụng để tác động trực tiếp lên đối tượng lao động, làm thay đổi và biến đối tượng lao động trở thành sản phẩm.

Tư liệu lao động = Công cụ lao động + Kết cấu hạ tầng + Hệ thống bình chứa

Phân loại tư liệu lao động

Trong quá trình phân tích khái niệm của tư liệu lao động, người ta phân chia yếu tố này thành 2 vấn đề chủ yếu như sau:

Phân loại tư liệu lao động
Phân loại tư liệu lao động

Công cụ lao động

Đây là bộ phận tác động trực tiếp vào đối tượng lao động nhằm biến đổi, thay đổi đối tượng lao động theo mục đích của con người. Đây là yếu tố quyết định đến trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. Một số loại công cụ lao động được sử dụng phổ biến từ xưa đến nay như: búa, liềm, xẻng,….

Bên cạnh đó trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau thì công cụ lao động hỗ trợ sẽ khác nhau. Mỗi công cụ lao động được hình thành nhằm mang đến giá trị cho người lao động trong quá trình sản xuất. Người lao động và công cụ lao động gắn bó và kết hợp hài hòa với nhau nhằm mang đến giá trị cao nhất.

Hệ thống bình chứa

Đây là những dụng cụ dùng để chứa đựng nguyên, nhiên vật liệu, nửa thành phẩm, thành phẩm. Hệ thống này hỗ trợ quan trọng trong quá trình sản xuất nhằm mang đến sản phẩm chất lượng.

Một số hệ thống bình chứa được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: thùng, lọ, giỏ, bình,….

Kết cấu hạ tầng

Hệ thống kết cấu hạ tầng là bộ phận tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất ra sản phẩm. Mặc dù không tham gia trực tiếp trong sản xuất tuy nhiên kết cấu hạ tầng thúc đẩy hoặc cản trở nền kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Các yếu tố kết cấu hạ tầng được nhắc đến hiện nay là nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, đường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay, hệ thống thông tin liên lạc,….

Do đó trong quá trình sản xuất, nhà đầu tư cần biết kết hợp 3 yếu tố trên một cách nhịp nhàng, đồng điệu. Ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp,…người ta đều định ra các loại tư liệu lao động đặc thù. Điều này giúp thúc đẩy quá trình kinh tế phát triển ổn định đồng thời phát huy tối đa sức mạnh của tư liệu lao động trong sản xuất.

Kết cấu hạ tầng
Kết cấu hạ tầng

Vai trò của lao động đối với xã hội là gì?

Lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với xã hội. Một số vai trò chính của lao động có thể liệt kê đến như sau:

 • Có lao động mới có thể tạo ra của cải, vật chất, làm giàu cho xã hội: Nếu không có lao động thì không thể có của cải, vật chất;
 • Lao động tạo ra thu nhập cho con người, nuôi sống con người: Có lao động thì con người mới tạo ra nguồn thu nhập. Sự trao đổi về tiền bạc và sản phẩm, sức lao động của con người là sự trao đổi tạo ra nguồn thu nhập nuôi sống và giúp con người làm giàu. Có thu nhập sẽ giúp con người ổn định cuộc sống, nhiều hơn nữa là giúp con người trở nên giàu có do có nhiều của cải;
 • Lao động giúp xã hội phát triển hơn: Lao động tạo ra sản phẩm, của cải, làm giàu cho xã hội. Có lao động thì xã hội mới có nhiều của cải, vật chất và nâng cao chất lượng, số lượng của cải trong xã hội;
 • Lao động giúp phân công xã hội, tổ chức xã hội được rõ ràng, chuyên môn hóa: Lao động là tiền đề để xã hội phân công, tổ chức, chuyên môn hóa từng ngành nghề nhằm đạt năng lượng, hiệu quả, năng suất cao hơn;
 • Lao động mang ý nghĩa lịch sử xã hội: Qua mỗi thời kỳ, giai đoạn, lao động mang đặc điểm, dấu vết riêng biệt, thể hiện rõ trình độ của xã hội tại thời kỳ đó.

Ý nghĩa của tư liệu lao động

Thực tế lịch sử đã chứng minh, tư liệu lao động có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của sản xuất

 • Trong số các loại tư liệu lao động, công cụ lao động chính là nòng cốt của mọi hoạt động. Công cụ lao động chính là thước đo đánh giá trình độ sản xuất, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm. Muốn đánh giá nền sản xuất xã hội có phát triển hay không, cứ nhìn vào công cụ lao động. Công cụ lao động hiện đại, nền sản xuất phát triển và ngược lại.
 • Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Toàn bộ nền kinh tế chịu tác động của kết cấu hạ tầng. Kết cấu hạ tầng hiện đại thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Ngược lại, nếu kết cấu hạ tầng xuống cấp, giản đơn, lạc hậu sẽ cản trở, làm cho nền kinh tế tụt hậu theo.
 • Mặc dù các loại tư liệu lao động có ý nghĩa, vai trò khác nhau tuy nhiên chúng đều dựa vào nhau, song hành cùng nhau, tác động đến quá trình sản xuất và nền kinh tế. Không thể thiếu một trong hai bộ phận đó. Không một quá trình sản xuất sản phẩm hay nền kinh tế nào thiếu công cụ lao động hoặc thiếu kết cấu hạ tầng được.

Phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động

Quá trình sản xuất tạo ra của cải vất chất là do con người tác động vào các đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên nhàm tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. Quá trình này không chỉ đơn giản là chỉ dùng những vật chất đã có trong tự nhiên là có thể biến những vật vô tri vô giác đó thành những sản phẩm có giá trị cốt lõi. Muốn tạo ra sản phẩm con người có dụng cụ lao động kết hợp với sức lao động bằng cả trí óc và chân tay. Vì vậy, quá trình này phải được liên kết chặt chẽ với nhau qua 3 yếu tố đó là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động
Phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động

Lao động là hoạt động có ý thức, mục đích của con người nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị cốt lõi để phục vụ, nâng cao đời sống xã hội. Nó là một thước đo để so sánh con người và bản năng của động vật. Tuy nhiên lao động lại khác với sức lao động. Sức lao động là khả năng con người có thể lao động dựa trên trí óc và trí lực. Nhưng muốn tạo ra sản phẩm con người phải tiêu dùng khả năng đó trong hiện thực.

Quá trình lao động cũng là quá trình con người tự phát triển, hoàn thiện bản chất hơn. Con người nhờ có quá trình lao động mà ngày càng khám phá, hiểu biết hơn về tự nhiên, bắt tự nhiên phục vụ cho con người, hoàn thiện dụng cụ sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất. Có thể thấy nên sản xuất xã hội ngày càng phát triển và nâng cao hơn thì vai trò của con người lại càng quan trọng. Dần dần trong sản xuất máy móc, thiết bị sẽ sẽ thay thế sức lao động chân tay của con người. Vì vậy năng lực trí óc ngày càng được ưu tiên và nâng cao hơn.

Trong quá trình sản xuất và phát triển của xã hội, vai trò của đối tượng lao động dần dần được thay đổi. Những đối tượng lao động sẵn có trong tự nhiên ngày càng bị giảm sút, còn những đối tượng qua chế biến lại càng tăng. Hơn thế nữa, khoa học càng ngày càng phát triển, với trí lực của con người sẽ tạo ra nhiều các vật liệu nhân tạo để thay thế. Tuy nhiên bản chất của các vật liệu này vẫn có nguồn gốc từ các đối tượng lao động sẵn có.

Tư liệu lao động có thể hiểu đơn giản là những dụng cụ hay hệ thống một số công cụ mà con người sử dụng để tác động lên đối tượng nhằm mục đích biến đổi nó thành sản phẩm mà con người mong muốn.

Tư liệu lao động gồm có:

 • Công cụ lao động là bộ phận trực tiếp tác động lên đối tượng lao động nhằm làm biến đổi theo mục đích của con người;
 • Bộ phận gián tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất hay còn gọi là kết cấu hạ tầng như: nhà xưởng, các phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc,…

Trong tư liệu lao động thì công cụ lao động giữ vai trò nòng cốt quyết định năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Có thể nói nhìn vào công cụ lao động ta có thể đoán được trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên kết cấu hạ tầng cũng đóng vai trò chủ chốt trong nèn kinh tế. Bởi nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, con người cũng cần chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng.

Nếu quá trình sản xuất kết hợp tốt 3 yếu tố trên thì nền kinh tế sẽ được ổn định và phát triển bền vững.

Phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất

A, Ngành sản xuất nông nghiệp

 • Đối tượng lao động là ruộng đất và các loại hạt giống cây trồng,…
 • Tư liệu lao động là máy móc, trang thiết bị làm nông: cuốc, xẻng,… xe tải, thùng chứa,…

B, Ngành sản xuất giày dép

 • Đối tượng lao động là da, vải, gỗ, đinh,…
 • Tư liệu lao động là máy cắt, máy khâu, búa,…

*****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Trong quá trình sản xuất một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là? do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Tài liệu học tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button